Jak działamy

Nasz portal ma za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim stronom, które pragną zawrzeć określoną, dobrowolną znajomość. W tym celu mamy opracowane zasady i procedury, których przestrzeganie gwarantuje zachowanie dyskrecji, anonimowości, bezpieczeństwa fizycznego i wizerunkowego wszystkim osobom korzystającym z naszego portalu, a także chroni strony relacji przed wykorzystaniem i oszukaniem.
Model naszego działania został przetestowany w wielu indywidualnych sytuacjach i sprawdził się w pełni. Pracujemy w oparciu o schemat szwajcarskiego portalu sponsoringowego dostępnego w wielu krajach Europy, którego wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie zapewnia nam wysoką jakość i standardy w organizacji wybranych kontaktów.
Podstawą naszego działania jest tworzenie długoczasowych, uczciwych relacji z użytkownikami naszego portalu dzięki czemu osiągnięte wzajemne zaufanie pozwala nam na koordynowanie wielu relacji w sposób bezstresowy dla obu stron i zapewniający im pełne zadowolenie.